english

Strona rozpowszechniająca kłamstwo oświęcimskie

Strona rozpowszechniająca kłamstwo oświęcimskie

Strona www.klubinteligencjipolskiej.pl rozpowszechnia kłamstwo oświęcimskie. Autor zamieszczonych na stronie informacji jawnie neguje prawdę o niemieckich zbrodniach dokonanych na Żydach, uznając, że powszechnie przyjęta interpretacja Holokaustu jest zafałszowana.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/09/mistyfikacja-holocaustu-jest-niezbednym-fundamentem-dla-chazarskiej-mafii/

Tzw. kłamstwo oświęcimskie jest powszechnie potępione, jako niezgodne z prawdą historyczną oraz niezgodne z pamięcią i czcią dla ofiar Holokaustu. W Polsce istnieją obostrzenia prawne, nakładające na organy państwowe obowiązek ścigania z urzędu osób szerzących to kłamstwo. Na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy, jest przestępstwem ściganym z urzędu. Czynami określonymi w art. 1 pkt 1 ustawy są m.in. popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zbrodnie nazistowskie i inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne. Ustawa zabrania negacji "wszelkich zbrodni popełnionych przez systemy totalitarne, zarówno w mutacji faszystowskiej, jak komunistycznej".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

02.10.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

29.11.2017

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie wszczęła śledztwo

28.02.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie umorzyła śledztwo
dyskryminacja
inne
TŁO INCYDENTÓW
płeć
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: www.klubinteligencjipolskiej.pl
Data zgłoszenia: 02.10.2017
Data aktualizacji: 13.03.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz