english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy propagujący ustrój faszystowski

Wpis internetowy propagujący ustrój faszystowski

Pod postem "Żydzi..." internauta napisał: "A piece czekają i się marnują" odnoszący się do osób pochodzenia żydowskiego i nawołujący do nienawiści i faszystowskich rozwiązań.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.01.2016

Do sądu przesłano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

19.01.2015

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście wszczyna dochodzenie ws. nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i narodowościowych, tj. o czyn z art. 256 § 1 kk.

17.12.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 17.12.2014
Data aktualizacji: 13.04.2016
Status: w toku
X
Pobierz