english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz na YouTube

Antysemicki komentarz na YouTube

Internauta w serwisie youtube.com pod filmem Polski jeniec Auschwitz mówi prawdę, umieścił komentarz, antysemicki w swej wymowie, znieważający Żydów:

Dlaczego tak nienawidzą Polaków ? Oni chcą podstępem ukraść Polskę .W Niemczech debatowano co zrobić z Polską .Najlepiej nas wytruc wejść do rządu i wszystko zagarnąć. Ot Żyd nie można mu ufać robić może podstepy. Gonić to parchate ścierwo.?

Słowo ?parch? w odniesieniu do Żydów jest przejawem najwyższej pogardy. Analizy użycia owego słowa opisał w Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich (Otwarta Rzeczpospolita, 2006, s. 28) prof. Michał Głowiński:

?Słowo ?parch?, tradycyjnie odnoszone do Żydów, nie musi padać w tekście, jakiego nie sposób nie uznać za antysemicki, a również ? jakże często ? podburzający. We wzorcowych zdaniach występujących w dyskursach antysemickich, typu Żydzi są na świecie najgorszym rozsadnikiem zła i najgroźniejszym wrogiem narodu polskiego czy w jeszcze prostszych: Żydzi są jak robactwo nie ma słów wulgarnych, nie ma przezwisk i wyzwisk, jednak w odczuciu każdego, kto zna język polski i nie kieruje się wstępnymi założeniami i uprzedzeniami, wypowiedzenia tego rodzaju są obraźliwe, pośrednio podburzające i wyraźnie wymierzone tak w poszczególnych Żydów, jak i w całą społeczność żydowską.?


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

08.06.2018

do Sądu Rejonowej w Piasecznie przesłano akt oskarżenia

20.02.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

01.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.youtube.com
Data zgłoszenia: 01.02.2018
Data aktualizacji: 11.06.2018
Status: w toku
X
Pobierz