english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki, pochwalający Holokaust, komentarz

Antysemicki, pochwalający Holokaust, komentarz

Internauta w serwisie jbzdy.pl umieścił komentarz, znieważający Żydów i pochwalający Holokaust.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.11.2018

do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przesłano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

12.03.2018

Komenda Rejonowa Policji I w Warszawie wszczęła dochodzenie

05.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: jbzdy.pl
Data zgłoszenia: 03.02.2018
Data aktualizacji: 07.12.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz