english

Antysemicki wpis na twitterze

Antysemicki wpis na twitterze

Użytkownik serwisu twitter.com umieścił post o treści "Żydowski szmalcownik George Soros Dorobił się na rabowaniu Żydów podczas holocaustu" wraz z przerobionym materiałem wideo "zapomniany wywiad z Georgem Sorosem". Film ten propaguje kłamliwe, odmawiające człowieczeństwa, demonizujące, oparte na stereotypach opinie o Żydach lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim, kontroli przez Żydów mediów, gospodarki, rządu, instytucji społecznych. Oskarża Żydów o bycie odpowiedzialnymi za realne lub wyimaginowane wykroczenia, popełnione przez osobę lub grupę Żydów, a nawet przez nie ? Żydów.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

25.04.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia
mowa nienawiści
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 05.02.2018
Data aktualizacji: 24.05.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz