english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie wypowiedzi w programie "W tyle wizji"

Antysemickie wypowiedzi w programie

Rafała Ziemkiewicz oraz Marcin Wolski dnia 29 stycznia 2018 roku w programach ?W tyle wizji? i ?W tyle wizji extra?, emitowanych na antenie TVP Info dopuścili się naruszenia art. 257 kodeksu karnego, który stanowi ?kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3?.


Wypowiedzi zawarte w programie w sposób rażący znieważają Żydów, ale naruszają również poczucie przyzwoitości każdego, kto w najmniejszym stopniu zna historię, zwłaszcza okrutną historię II wojny światowej i Zagłady Żydów. Naruszają zasady etyki dziennikarskiej, szerzą nienawiść i powielają antysemickie poglądy. Porównywanie Zagłady Żydów do niedawnych testów emisji spalin w Niemczech, z udziałem ludzi i małp, jest rażącym przykładem dehumanizowania
i głębokiej pogardy dla każdego, kto w odczuciu autora tych słów p. Ziemkiewicza jest ?inny, obcy?.

Program ?W tyle wizji ekstra? (dalsza część programu) dostępny jest tutaj: https://www.tvp.info/35530373/29012018-2230

Program ?W tyle wizji? dostępny jest tutaj: https://www.tvp.info/35530368/29012018-2149Podjęte interwencje

21.01.2019

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa postanowił nie uwzględnić zażalenia i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy

18.07.2018

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie uwzględniła zażalenia z uwagi na złożenie go przez podmiot nieuprawniony

05.07.2018

Stowarzyszenie składa zażalenie na decyzję Prokuratury

30.03.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

31.01.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: TVP Info
Data zgłoszenia: 31.01.2018
Data aktualizacji: 30.01.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz