english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważenie ze względu na przynależność narodową

Znieważenie ze względu na przynależność narodową

Użytkownik serwisu youtube.pl umieścił komentarz, w którym znieważa osoby pochodzenia ukraińskiego, nazywając je "banderowskim ścierwem" 

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.03.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

14.03.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

21.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: youtube.pl
Data zgłoszenia: 21.02.2018
Data aktualizacji: 12.04.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz