english

Wezwanie do eksterminacji Ukraińców

Wezwanie do eksterminacji Ukraińców

Użytkownik serwisu youtube.pl umieścił komentarz, w którym wzywa do przemocy wobec Ukraińców i do ich fizycznej eksterminacji.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

23.03.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła śledztwo

21.05.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła śledztwo
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: youtube.pl
Data zgłoszenia: 21.02.2018
Data aktualizacji: 04.06.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz