english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie tweety

Antysemickie tweety
Internauta w serwisie społecznościowym Twitter.com zamieścił serię antysemickich tweetów, m.in. określając Żydów określeniami "bydło", "szmaty" i "k....y" oraz stosując popularny skrótowiec "JŻS" (j... Żydów sk....nów).

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.03.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

14.03.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

22.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 22.02.2018
Data aktualizacji: 04.04.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz