english

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Internauta zamieścił komentarz, w którym pochwala hitlerowskie zbrodnie, wzywa do fizycznej eksterminacji Żydów, kpi z tragedii Holokaustu.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

23.03.2018

Komenda Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

25.06.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.lm.pl
Data zgłoszenia: 04.03.2018
Data aktualizacji: 25.06.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz