english

Antysemicka piosenka

Antysemicka piosenka

Częstochowski raper o pseudonimie STOPA (kanał youtube.com ? Stopa Stopowicz) dnia 3 marca 2018 roku opublikował na rzeczonym kanale w serwisie You Tube utwór pt. ?Gdybym był bogaty?, który w swej wymowie jest antysemicki. Wyraża kłamliwe, odmawiające człowieczeństwa, demonizujące, oparte na stereotypach opinie o Żydach lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim, kontroli przez Żydów mediów, gospodarki, rządu, instytucji społecznych. Oskarża Żydów o bycie odpowiedzialnymi za realne lub wyimaginowane wykroczenia, popełnione przez osobę lub grupę Żydów, a nawet przez nie ? Żydów.  Oskarża Żydów jako naród o wymyślenie Holokaustu i jego wyolbrzymianie.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

06.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

21.05.2018

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie wszczęła dochodzenie w sprawie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: youtube.pl
Data zgłoszenia: 06.03.2018
Data aktualizacji: 05.06.2018
Status: w toku
X
Pobierz