english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Kłamstwo oświęcimskie

Kłamstwo oświęcimskie

Piotr Rybak dnia 10 marca 2018 roku w trakcie swojej wizyty na terenie Byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz Birkenau dopuścił się publicznego negowania rozmiaru ludobójstwa ludności żydowskiej, przeprowadzonego przez niemieckich narodowych socjalistów i ich wspólników podczas drugiej wojny światowej (por. A. Gliszczyńska ? Grabias, Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 63).

Na nagraniu z wizyty, które było udostępniane na żywo w serwisie youtube.com (https://www.youtube.com/watch?v=-40BC148Quc) od 2:33 do 3:00 mówi on:

?To największy cmentarz świata, gdzie hitlerowskie Niemcy, a w praktyce naród niemiecki, zamordował ponad pięć milionów Polaków i około 600-700 tys. Żydów i innych narodowości świata?

W rzeczywistości w obozie wymordowanych zostało w sumie około 1,1 mln więźniów, z czego milion stanowili Żydzi. Polaków zginęło tam blisko 70 tysięcy. Do tego 21 tys. Romów, 14 tys. jeńców radzieckich i w sumie 12 tys. przedstawicieli innych narodów.

Podjęte interwencje

24.05.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie odmówiła wszczęcia dochodzenia

16.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia ściganego z urzędu
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 16.03.2018
Data aktualizacji: 04.06.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz