english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie wiadomośći pod adresem Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Antysemickie wiadomośći pod adresem Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Anonimowy list, pozostawiony pod drzwiami Centrum Badań nad Zagładą Żydów, w którym autor znieważa osoby faktycznego lub domniemanego pochodzenia żydowskiego, nazywając je "parchami".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

17.08.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenie w sprawie

23.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Warszawa, Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Data zgłoszenia: 23.03.2018
Data aktualizacji: 31.08.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz