english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Naklejki z napisem "Zakaz pedałowania" przy pubie Orfeusz

Naklejki z napisem

Na słupku znaku drogowego przy ul. J. Słowackiego 11 ktoś umieścił naklejkę z grafiką "zakaz pedałowania".

Podjęte interwencje

18.01.2015

Fundacja Klamra zwraca policji uwagę na brak zabezpieczenia naklejek. "Jest to naszym zdaniem opieszałość w gromadzeniu materiału dowodowego i lekceważenie nasilających się przestępstw z nienawiści".

12.12.2014

Fundacja Klamra zawiadamia policję w Żywcu o popełnieniu przestępstwa z nienawiści.
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Fundacja Klamra
Miejsce incydentu: Żywiec
Data zgłoszenia: 12.12.2014
Data aktualizacji: 27.01.2015
Status: w toku
X
Pobierz