english

Antysemicki kolaż zdjeciowy

Antysemicki kolaż zdjeciowy
Na facebookowym fanpage Adam Kuncicki pojawiło się zestawienie kadru z filmu o Holocauście ze zdjęciem psa i krowy, mające sugerować, że istnieje analogia między hodowlą zwierząt a masową zagładą Żydów (a także osób innych narodowości) dokonaną przez wojska niemieckie podczas II wojny światowej. Społeczności Żydowskie wielokrotnie wyrażały głębokie oburzenie takimi porównaniami, są one dla nich obraźliwe i uznawane za bardzo dotkliwy przejaw antysemityzmu

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.05.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

10.09.2018

Prokuratura Rejonowa Gdańsk - Śródmieście umorzyła dochodzenie
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 24.05.2018
Data aktualizacji: 18.09.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz