english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Sprzedaż antysemickich gazet w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Sprzedaż antysemickich gazet w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

W kiosku na terenie BUW przy ul. Dobrej 56 sprzedawana jest prasa pod tytułami "Polska Niepodległa", "Tylko Polska dla myślących Polaków" i "Tajne historie świata", w której znajdują się ksenofobiczne, nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym i wyznaniowym teksty.

Podjęte interwencje

10.02.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście umarza dochodzenie ws. "publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych poprzez oferowanie do sprzedaży na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego prasy zawierającej treści ksenofobiczne" wobec braku znamion czynu zabronionego.

12.01.2015

W odpowiedzi na nasz list do JM Rektora UW otrzymujemy list od Biura ds. Nieruchomości "Powiśle": "(...) przeprowadziliśmy rozmowy z Najemcą lokalu, który został poproszony o zajęcie się problemem. W efekcie Rzecznik Prasowy Ruch S.A. (...) wyjaśniła, że Ruch jako podmiot prawa handlowego jest zobowiązany do przestrzegania umów zawartych ze swoimi partnerami oraz że wymienione tytuły wydawane są przez legalnie działające Wydawnictwa, zatem nie ma podstaw formalnych do ich wycofania. Jednakże Spółka Ruch jest skłonna rozważyć, na żądanie Uniwersytetu Warszawskiego, wycofanie omawianych tytułów z saloniku prasowego mieszczącego się na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej. Z uwagi na powyższe, podejmujemy niezbędne działania w celu pełnego i rzetelnego załatwienia sprawy".

15.12.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita pisze list do JM Rektora UW.

04.12.2014

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesyła informację o sprzedaży antysemickich gazet w kiosku na terenie BUW do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście z zaleceniem dokonania stosownej oceny karno-procesowej.

02.12.2014

Wobec braku reakcji na listy, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita dzwoni do sekretariatu dyrektor BUW. Zostajemy poinformowani, że za sprzedaż prowadzoną na terenie biblioteki odpowiada biuro do spraw nieruchomości.

30.10.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita pisze list z prośbą o interwencję do Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz do Rektorskiej komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW. List zostaje też przesłany do wiadomości Prokuratury, JM Rektora, Biura RPO i biura Pełnomocnika ds. Równego Traktowania.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: Warszawa
Data zgłoszenia: 30.10.2014
Data aktualizacji: 16.04.2015
Status: zamknięte
X
Pobierz