english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicka strona internetowa

Antysemicka strona internetowa
Strona internetowa, a właściwie rozbudowany blog http://wiernipolsce1.wordpress.com szkaluje społeczność żydowską, przypisując jej różnorodne działania. Aktywność rządu polskiego, instytucji unijnych, rządu ukraińskiego oraz różnorodna inna aktywność społeczna jest opisywana jako działalność Żydów, przy tym opisy mają charakter pejoratywny, często nasycony nienawiścią, pogardą wobec społeczności żydowskiej.

Podjęte interwencje

26.03.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz umarza dochodzenie bez podania przyczyny.

25.03.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa- Żoliborz zawiadamia o umorzeniu dochodzenia bez podania przyczyny.

05.02.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
Miejsce incydentu: http://wiernipolsce1
Data zgłoszenia: 27.01.2015
Data aktualizacji: 05.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz