english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Strona internetowa z treściami antysemickimi

Strona internetowa z treściami antysemickimi

Na stronie, w założeniu mającej podtrzymywać wartości tradycyjnie katolickie i patriotyczne, regularnie pojawiają się treści o charakterze antysemickim, znieważające osoby pochodzenia żydowskiego i nawołujące do nienawiści wobec nich ze względu na przypisywane im, jako narodowi, cechy.
Przykłady:

- "[Żydzi] siali niezgodę, zdradę i chęć przejęcia władzy. Są najbardziej niebezpieczną nacją w historii świata";
- "Historia przejmowania władzy przez żydów w Polsce, powinna być przestrogą dnia dzisiejszego, ponieważ oni nigdy nie zrezygnowali z planu zniewolenia naszego narodu";
- "Nie udało się zbudować Judeopolonii przy pomocy Niemców, dlatego żydzi od 1919 roku zwrócili się w stronę bolszewików. Nie było to trudne, ponieważ Lenin, jak i Trocki byli chazarskimi żydami. To żydzi ich rękami realizowali plan wyniszczenia polskiego narodu";
- "Nie wyobrażam sobie nazwać jakiegokolwiek polityka - polskim patriotą, jeżeli popiera Unie Europejską i globalizm. To są kolejne twory żydowskiej diaspory, które niszczą gospodarkę Polski";
- "Historia naszego kraju pokazuje realne zagrożenie podporządkowania Polski przez lobby żydowskie. Żydzi są bardzo cwanym narodem. Wymyślili słowo "antysemita" strasząc nim każdego polityka czy osobę publiczną".


Podjęte interwencje

11.04.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o otrzymanie kopii uzasadnienia decyzji o umorzeniu.

25.03.2016

Umorzenie dochodzenia bez podania przyczyny.

24.03.2016

Podjęcie zawieszonego dochodzenia.

27.10.2015

Prokuratura postanawia o zawieszeniu dochodzenia z powodu konieczności oczekiwania na wyniki międzynarodowej pomocy prawnej.

27.07.2015

Policja wszczyna dochodzenie o przestępstwo określone w art. 256§1 kk.

03.07.2015

Sąd uwzględnia zażalenie i uchyla postanowienie Prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia.

26.03.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

20.03.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmawia wszczęcia dochodzenia "wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego".

05.01.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: gloria.tv
Data zgłoszenia: 05.01.2015
Data aktualizacji: 11.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz