english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Strona internetowa z treściami antysemickimi

Strona internetowa z treściami antysemickimi

Na stronie udostępniane są treści o charakterze antysemickim, nawołujące do nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego, szerzące negatywny stereotypy i teorie spiskowe dotyczące społeczności żydowskiej, a także negujące Holokaust.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

01.10.2015

Prokurator odmawia przyjęcia zażalenia z uwagi na wniesienie go przez osobę nieuprawnioną.

26.08.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita odwołuje się od decyzji o umorzeniu sprawy. Do zażalenia dołączyliśmy ekspertyzę prawną dot. interpretacji znamienia "nawoływania do nienawiści" autorstwa p. Karoliny Kudyby (do wglądu w informacjach uzupełniających).

19.08.2015

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Stołecznej Policji decyduje o umorzeniu dochodzenia wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

22.01.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście decyduje o wszczęciu dochodzenia.

05.01.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: alexjones.pl
Data zgłoszenia: 05.01.2015
Data aktualizacji: 05.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz