english

Antysemicki artykuł

Antysemicki artykuł
Użytkownik zaprzecza, jakoby w pogromie w Jedwabnem brali udział Polacy. 
Z pogardą wyraża się o Żydach ("wszyscy scyzorykiem chrzczeni").
Używa retoryki antysemickiej, nawołującej do przemocy i wyrzucenia Żydów z Polski ("Dość tego! Czas na żniwa. Czas oddzielić kąkol od pszenicy. Przeproście za antypolonizm i wynoście się z Polski").

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

19.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

26.09.2018

Stowarzyszenie odwołało się od decyzji Prokuratury

17.10.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście nie przychyliła się do zażalenia; sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia

14.01.2019

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia

14.01.2019

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia postanowił zażalenia nie uwzględnić i utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: jacekmiedlar.pl
Data zgłoszenia: 10.08.2018
Data aktualizacji: 23.01.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz