english

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Antysemicki komentarz na stronie TVP.info

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

07.09.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie w sprawie

11.09.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: tvp.info
Data zgłoszenia: 10.08.2018
Data aktualizacji: 24.09.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz