english

Antysemicki wpis internetowy wzywający do eksterminacji

Antysemicki wpis internetowy wzywający do eksterminacji
Internauta umieścił antysemicki wpis, w którym nawołuje do użycia fizycznej przemocy.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

11.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie

26.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 14.08.2018
Data aktualizacji: 02.10.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz