english

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na przynależność etniczną

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na przynależność etniczną
Internauta nawołuje do przemocy z uwagi na przynależność etniczną.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

13.09.2018

Komisariat Policji IV w Krakowie wszczął dochodzenie

15.01.2020

Prokuratura Rejonowa Kraków - Krowodrza umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 15.08.2018
Data aktualizacji: 21.01.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz