english

Nawoływanie do przemocy na tle rasowym

Nawoływanie do przemocy na tle rasowym
Internauta nawołuje do przemocy z uwagi na przynależność rasową.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

16.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 15.08.2018
Data aktualizacji: 16.08.2018
Status: w toku
X
Pobierz