english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do dyskryminacji ze względu na wyznanie polityczne i poglądy religijne

Wezwanie do dyskryminacji ze względu na wyznanie polityczne i poglądy religijne
Internauta nawołuje do dyskryminacji z uwagi na wyznanie religijne i poglądy polityczne.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.12.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

22.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
inne / nie jestem pewny
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 22.08.2018
Data aktualizacji: 28.05.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz