english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważanie ze względu na rasę, pochodzenie i religię

Znieważanie ze względu na rasę, pochodzenie i religię
Internauta opublikował wpis znieważający z uwagi na rasę, pochodzenie etniczne, a także wyznanie religijne.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.12.2018

do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia przesłano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

20.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie

23.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: rokostageman.wordpress.com/
Data zgłoszenia: 22.08.2018
Data aktualizacji: 03.01.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz