english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważenie wyznawców islamu

Znieważenie wyznawców islamu
Wpis znieważający grupę ludności ze względu na wyznanie.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

14.11.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

23.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.youtube.com
Data zgłoszenia: 22.08.2018
Data aktualizacji: 22.11.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz