english

Komentarz nawołujący do dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię

Komentarz nawołujący do dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię
Internauta nawołuje do dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

30.10.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 22.08.2018
Data aktualizacji: 13.11.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz