english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz nawołujący do dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię

Komentarz nawołujący do dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię
Internauta nawołuje do dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.10.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

23.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 22.08.2018
Data aktualizacji: 13.11.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz