english

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów i pochwala zbrodnię Holokaustu.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

21.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie

26.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 22.08.2018
Data aktualizacji: 01.10.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz