english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Przesłanie maila z groźbami na tle różnic narodowościowych

Przesłanie maila z groźbami na tle różnic narodowościowych

Z adresu "zydzidokomina@..." Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita otrzymało maila z pogróżkami antysemickimi

Podjęte interwencje

22.04.2015

Sąd nie uwzględnia zażalenia.

06.02.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wysyła zażalenie na decyzję prokuratury.

28.01.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmawia wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego, stwierdzając, że przesyłanie danych treści drogą mailową nie stanowi PUBLICZNEGO nawoływania do nienawiści.

21.11.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: poczta mailowa
Data zgłoszenia: 21.11.2014
Data aktualizacji: 13.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz