english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Rasistowski tweet

Rasistowski tweet
Funkcjonariusz Policji z Lublina, pracujący w Komisariacie nr VII, p. Przemysław Piekarz, opublikował 10 września 2018r.; komentarz pod wpisem pana Krzysztofa Bosaka, twierdząc że jego formacja (Policja) będzie zatrudniać byle kogo, tj. ciapatych - to pogardliwe określenie odnoszące się do osób z Indii, Bangladeszu które często dotyczy negatywnego wyartykułowania tego że są 'głupsi' od 'białej rasy'.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

03.07.2020

Prokuratura Rejonowa Lublin Południe umorzyła dochodzenie

17.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: https://twitter.com/PiekarzLublin/status/1039105666043076608
Data zgłoszenia: 15.09.2018
Data aktualizacji: 13.07.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz