english

Rasistowski komentarz nawołujący do przemocy

Rasistowski komentarz nawołujący do przemocy
Internauta umieścił wpis, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji z uwagi na przynależność rasową oraz wyznaniową.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

24.09.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

03.12.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 23.09.2018
Data aktualizacji: 07.12.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz