english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Pochwała ludobójstwa w Srebrenicy

Pochwała ludobójstwa w Srebrenicy

Zespół muzyczny ?Obłęd? w składzie Robert Osolinsz, Wojciech Czerwiński i Maciej Jaworski, który w piosence Sloboda za gieroja (opublikowany 15 maja 2017 roku w serwisie youtube - https://www.youtube.com/watch?v=sLZxJFMXZB8) dokonuje pochwały zbrodniarza wojennego gen. Radko Mladicia.

Odwołania do zbrodni w Srebrenicy, pochwała jej dokonania a także osoby generała Radko Mladicia, stanowią naruszenie art. 126 a kodeksu karnego, który mówi: ?Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu, art. 119 dyskryminacja § 1, art 120?125 lub publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5?.

Zbrodnia w Srebrenicy, czyli trwające od 12 do 16 lipca 1995 roku masowe egzekucje męskiej części muzułmańskiej populacji dokonane przez Serbów, to jedno
z najtragiczniejszych wydarzeń toczącej się w latach 1992 - 1995 wojny na terenie byłej Jugosławii. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii określił to wydarzenie jako ?najbardziej haniebne czyny wojenne popełnione w Europie od czasów II wojny światowej?, w wyniku których śmierć poniosło ponad 8 000 muzułmańskich chłopców oraz mężczyzn, szukających schronienia w enklawie Srebrenica.

Przenosząc rozważania teoretyczne nad definicją zbrodni ludobójstwa na grunt konkretnego orzecznictwa Międzynarodowego Trybunały Karnego dla byłej Jugosławii
w sprawie zbrodni popełnionej w Srebrenicy stwierdzić należy, że po dokonaniu analizy przedstawionych przez Prokuratura dowodów Trybunał orzekł, że w tym przypadku ludobójstwo miało miejsce. Wyrok w sprawie Radislava Kristica podkreśla, że Serbowie zdawali sobie sprawę, że zamordowanie męskiej części muzułmańskiej populacji, połączone z przymusowym przesiedleniem dzieci, kobiet oraz starców doprowadzi nieuchronnie do fizycznego zniknięcia muzułmańskiej populacji w Srebrenicy. Dodatkowo podkreślono, że siły serbskie skutecznie zniszczyły społeczność bośniackich muzułmanów do tego stopnia, że nigdy nie będą oni w stanie przywrócić swej liczebności sprzed zbrodni.

Proces Mladicia rozpoczął się 16 maja 2012 roku, a postępowanie prokuratorskie zostało zamknięte  26 lutego 2014 roku. 15 kwietnia tego samego roku, Izba Orzekająca wydała ustną decyzję na podstawie artykułu 98bis, w której odrzuciła złożony przez oskarżonego wniosek o całkowite uniewinnienie. 24 lipca 2014 roku, Izba Odwoławcza oddaliła wniosek obrony Mladicia, w którym wnosiła o oddalenie zarzutów ludobójstwa. Ostatecznie dnia 22 listopada 2017 r. trybunał haski skazał Ratka Mladića na dożywotnią karę pozbawienia wolności za zbrodnię ludobójstwa, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości.


Podjęte interwencje

17.04.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie

01.02.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła dochodzenie

19.11.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
inne / nie jestem pewny
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 19.11.2018
Data aktualizacji: 06.05.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz