english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Sprzedaż płyty z muzyką zespołu neonazistowskiego

Sprzedaż płyty z muzyką zespołu neonazistowskiego

Użytkownik serwisu allegro.pl prowadzi sprzedaż płyty z muzyką neonazistowską. (https://allegro.pl/m-a-t-project-nasza-walka-trwa-i7670450550.html)

Rzeczona płyta to M.A.T. Project Nasza walka trwa. M.A.T. Project, wykonującą covery takich zespołów, jak Rahowa, Skrewdriver, Bound for Glory czy No Remorse, czyli najbardziej znanych grup nurtu ?Rock against Communism?. Pod tym mylącym szyldem kryją się zespoły nie tyle, a raczej nie tylko, antykomunistyczne, ile nade wszystko jawnie deklarujące miłość do Hitlera, SSi III Rzeszy. (por. http://www.nigdywiecej.org/pdf/pl/pismo/21/26_Nazi-muzykaPL.pdf)

Art. 256 kodeksu karnego stanowi:

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.