english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie komentarze

Antysemickie komentarze
Internauta w serwisie wykop umieścił komentarze, które są antysemickie, obraźliwe dla Żydów, przyrównujące ich do pasożytów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

15.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 13.01.2019
Data aktualizacji: 15.01.2019
Status: w toku
X
Pobierz