english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Post nawołujący do nienawiści i popierający przemoc wobec Żydów i Romów

Post nawołujący do nienawiści i popierający przemoc wobec Żydów i Romów

Internauta zamieścił post "Pogrom żydostwa w Złoczowie 1941", w którym udostępnił archiwalny dokument z pogromu w 1941. Na filmie widać leżące ciała pomordowanych. W poście internauta napisał: 

"Unikatowe nagranie z Pogromu żydków w 1941 w Złoczowie. Miłego oglądania ;-)"

natomiast pod postem zamieścił nawołujące do nienawiści i przemocy komentarze.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.12.2015

Umorzenie dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy.

10.02.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 10.02.2015
Data aktualizacji: 05.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz