english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważenie osób homoseksualnych

Znieważenie osób homoseksualnych

Internauta, w serwisie facebook.pl, umieścił wpis, w którym znieważa osoby homoseksualne.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

11.02.2019

Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto odmówiła wszczęcia dochodzenia

23.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 23.01.2019
Data aktualizacji: 18.02.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz