english

Film na Youtube nawołujący do przemocy wobec Żydów

Film na Youtube nawołujący do przemocy wobec Żydów
Osoba występująca w filmach wulgarnie odpowiada na jakiś inny film z youtube i obraża Żydów.
Jego zdania nawołują do nienawiści i antysemityzmu.

Konkretne filmy o których mowa:
https://www.youtube.com/watch?v=AMYn_X283S8
https://www.youtube.com/watch?v=t0kvDo-QKi8

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

27.02.2015

Zgłosiliśmy filmy na portal youtube jako posiadające treści związane z "obrażaniem/szerzeniem nienawiści".

27.02.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: https://www.youtube.com
Data zgłoszenia: 18.02.2015
Data aktualizacji: 11.08.2015
Status: w toku
X
Pobierz