english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie komentarze

Antysemickie komentarze
W komentarzach pod wywiadem internetowym znajdują się bezwstydne komentarze stanowiące wyrazy niechęci do p. Aleksandra Temkina, odnoszące się do jego wyglądu i sugerujące, że osoba o wyglądzie żydowskim (w domyśle, lub niekiedy wyrażone otwarcie) powinna przenieść się do innego kraju, lub że może swoje sądy wyrażać w Izraelu.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.01.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: wpolityce.pl
Data zgłoszenia: 27.01.2019
Data aktualizacji: 30.01.2019
Status: w toku
X
Pobierz