english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie graffiti

Antysemickie graffiti

Na ścianie prywatnego domu przy ul. Kazimierza Wielkiego 107-109 widnieje napis: "Żydy do pieca";
na budynku przy końcu ul. Wrocławskiej (następny budynek za ul. Wrocławską 66, róg ul. Kijowskiej) napisano sprejem "Anty-Jude".

Incydent został nam zgłoszony przez zagranicznego dziennikarza.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

01.02.2016

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód postanowił odmówić wszczęcia dochodzenia wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego /na zas. art. 17 § 1 pkt 2 kpk./ oraz wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego /na zas. art. 17 § 1 pkt 2 kpk./.

18.01.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o otrzymanie kopii uzasadnienia decyzji o odmowie wszczęcia dochodzenia.

05.01.2016

Prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

13.04.2015

Prezydent Miasta Krakowa odpowiada na list.

05.03.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita pisze list do prezydenta miasta Krakowa.

05.03.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa i prosi o interwencję. Zawiadomienie przesyła również do Prezydenta Miasta Krakowa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: Kraków
Data zgłoszenia: 05.03.2015
Data aktualizacji: 01.02.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz