english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Żydów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec Żydów

Internauta zamieścił komentarz: "Spalić to żydowskie jewrejskie g****o!!!"

Podjęte interwencje

24.08.2015

Umorzenie dochodzenia wobec nie wykrycia sprawców.

31.03.2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uwzględnia wniesione zażalenie i uchyla zaskarżone postanowienie.

14.01.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

31.12.2014

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmawia wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

31.10.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: wawalove.pl
Data zgłoszenia: 31.10.2014
Data aktualizacji: 15.10.2015
Status: zamknięte
X
Pobierz