english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy znieważający Żydów

Wpis internetowy znieważający Żydów

Internauta napisał: "Żydy parchate zabierajcie swoje muzea i won z tego kraju".

Podjęte interwencje

27.07.2015

Sąd postanawia nie uwzględnić zażalenia z dn. 14.01.2015 r. i utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

22.04.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa odwołanie na decyzję Sądu, dołączając kopię potwierdzenia nadania zażalenia w terminie.

08.04.2015

Sąd postanawia pozostawić zażalenie bez rozpoznania z uwagi na wniesienie go po terminie.

14.01.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję prokuratury.

31.12.2014

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmawia wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

31.10.2014

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: wawalove.pl
Data zgłoszenia: 31.10.2014
Data aktualizacji: 14.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz