english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Pochwała zamachu terrorystycznego

Pochwała zamachu terrorystycznego
Internauta umieścił komentarz, w którym pochwala akt terroryzmu motywowany przynależnością wyznaniową.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

18.03.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
inne / nie jestem pewny
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 15.03.2019
Data aktualizacji: 18.03.2019
Status: w toku
X
Pobierz