english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Rasistowski, pochwalający przemoc komentarz

Rasistowski, pochwalający przemoc komentarz
Publiczny, rasistowski post i komentarze wyrażające pogardę do osób ze względu na ich przynależność etniczną, narodową i wyznaniową. Pochwalanie dokonania zamachu w meczecie w Nowej Zelandii. Wzywanie do agresji i dyskryminacji.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

11.04.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie

18.03.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 17.03.2019
Data aktualizacji: 06.05.2019
Status: w toku
X
Pobierz