english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na kolor skóry

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na kolor skóry

Internauta zamieścił wpis nawołujący do nienawiści ze względu na kolor skóry.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

15.12.2015

Prokuratura i Sąd odmawiają przyjęcia zażalenia z uwagi na wniesienie go przez osobę nieuprawnioną.

11.08.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa zażalenie na decyzję o umorzeniu.

23.07.2015

Umorzenie dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego. Internauta "wyraził jedynie swoje poglądy na temat nielegalnego przekraczania granic. Brak jest danych świadczących aby te poglądy miały charakter nawoływania do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie i kolor skóry nielegalnych imigrantów".

18.04.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz wszczyna dochodzenie o przestępstwo z art. 256§1 kk.

26.03.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita powiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: sadistic.pl
Data zgłoszenia: 26.03.2015
Data aktualizacji: 06.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz