english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz wzywający do łapanek cudzoziemców

Komentarz wzywający do łapanek cudzoziemców

Internauta umieścił komentarz, w którym sugeruje konieczność "robienia łapanek jak za Hitlera", co stanowić ma sposób na opanowania ataków cudzoziemców. Jednoznaczne jest to z wezwaniem do przemocy i pochwałą systemu totalitarnego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

20.11.2019

do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przesłano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

08.08.2019

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wszczęła dochodzenie

02.07.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: tvp.info
Data zgłoszenia: 02.07.2019
Data aktualizacji: 29.11.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz