english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do eksterminacji i przemocy wobec Niemców

Wezwanie do eksterminacji i przemocy wobec Niemców
Mateusz Marzoch reprezentujący Młodzież Wszechpolską na Marszu Powstania Warszawskiego skandował "Jedna kula - jeden Niemiec", co jest jawnym nawoływaniem do przemocy i fizycznej eksterminacji grupy narodowościowej.

Podjęte interwencje

28.08.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

07.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
inne / nie jestem pewny
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 02.08.2019
Data aktualizacji: 03.09.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz