english

Nienawistny baner W. Bonkowskiego w Człuchowie

Nienawistny baner W. Bonkowskiego w Człuchowie

Waldemar Bonkowski ? senator Rzeczypospolitej Polskiej, w Człuchowie umieścił plakat znieważający osoby nieheteronormatywne, posługujący się kłamstwem oświęcimskim.

Na plakacie widoczne są między innymi hasła: "Przedsiębiorstwo Holokaust", "Tęczowa homo-propaganda LGBT, gender i sodomici", "Dyktatura tęczowych dewiantów".

Pierwsze z haseł dotyczące ?przedsiębiorstwa Holokaust? stanowi przejaw współczesnego antysemityzmu w życiu publicznym, polegający na negowaniu faktu, rozmiaru i metod ludobójstwa ludności żydowskiej przeprowadzonego przez niemieckich narodowych socjalistów, oskarża Żydów o wymyślenie Holokaustu. Autor posługuje się jednym z najobrzydliwszych kłamstw ? insynuuje bowiem, że Holokaust jest wymysłem Żydów. Hasło to stanowi nie tylko przejaw głęboko zakorzenionego antysemityzmu, naruszaj pamięć ofiar, ale stanowi przede wszystkim naruszenie prawa. Kłamstwo oświęcimskie, negacjonizm ma na celu oczyszczenie idei narodowego socjalizmu i Hitlera z odpowiedzialności za zbrodnię Holokaustu. Głosiciele tego typu haseł sugerują że Żydzi zawyżają liczbę ofiar, że obozy koncentracyjne, getta, komory gazowe są elementem żydowskiego spisku, swego rodzaju ?przedsiębiorstwem? służącym zarabianiu wyimaginowanych pieniędzy.

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej zakazuje negowania zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne popełnione w okresie od 1 września 1939 do 31 lipca 1990 na obywatelach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. Do katalogu przestępstw zalicza się zatem negacjonizm Holokaustu.

Hasła ?Tęczowa homo-propaganda LGBT, gender i sodomici","Dyktatura tęczowych dewiantów? stanowią przejaw pogardy dla osób nieheteronarmatywnych,  nazywając osoby te dewiantami i sodomitami, walkę o równe prawa sprowadzając do homopropagandy. Choć kodeks karny nie wymienia orientacji seksualnej ani tożsamości płciowej wśród cech chronionych to  nie ulega wątpliwości, że ustawodawca chroni godność każdego człowieka. Porównanie osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transseksualne) do sodomitów, dewiantów stanowi bez wątpienia naruszenie godności drugiego człowieka.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.08.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
orientacja seksualna
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Człuchów
Data zgłoszenia: 02.09.2019
Data aktualizacji: 02.09.2019
Status: w toku
X
Pobierz