english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki tweet i grafika

Antysemicki tweet i grafika
Użytkownik serwisu Twitter.com umieścił antysemicki wpis oraz grafikę.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

31.12.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

29.11.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 27.11.2019
Data aktualizacji: 08.01.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz