english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie wypowiedzi Teresy Garland

Antysemickie wypowiedzi Teresy Garland
Osoba przedstawiająca się jako "Teresa Garland" wygłasza przemówienie w którym mówi między innymi:

"W wyniku zapoznania się z wieloma publikacjami (JAWNYMI!). Ja osobiście nie mam wątpliwości (choć nie mam na to dowodów) że sprawcami katastrofy smoleńskiej z 2010 roku w mojej opinii mogła być najprawdopodobniej żydowska sekta Chabad Lubawicz, bo oni chcą budować na terenach Polski i Ukrainy Judeopolonię."

"Jak tylko nowa uczciwa i POLSKA siła polityczna dojdzie do władzy w Polsce (a to stanie się już wkrótce) Żydzi najprawdopodobniej będą musieli opuścić tereny polskie. Ale najpierw muszą oddać to co są Polakom winni, czyli ogromne pieniądze należne państwu polskiemu choćby z tytułu niepłaconych przez wieki podatków, czy niespłaconych udzielonych im pożyczek. Trzeba będzie też odebrać wydane im polskie paszporty.

Żydzi chcący pozostać nadal w Polsce powinni już teraz zacząć się nawracać na katolicyzm i polikwidować jak najszybciej WSZYSTKIE gminy żydowskie w Polsce, oddając dobrowolnie majątki tych gmin na skarb państwa polskiego! Będzie to mizerne zadośćuczynienie za ogromne szkody na jakie zostało narażone państwo polskie udzielając (nierozsądnie) przed wiekami schronienia niewdzięcznym żydowskim gościom."


Podjęte interwencje

18.12.2019

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com/
Data zgłoszenia: 18.12.2019
Data aktualizacji: 18.12.2019
Status: w toku
X
Pobierz